Työpaikkojen, esimerkiksi tavallisten toimistojen ja liiketilojen, radonpitoisuudet voivat olla korkeat, aivan kuten kotienkin. Työnantajan pitäisi puuttua työpaikalla tapahtuvaan radonaltistukseen, koska se on työterveysriski. Työpaikkojen radontason hallitsemiseksi toteutetut toimet ovat yleisesti ottaen samat kuin asuinrakennuksissa. Toimenpiteenä on esimerkiksi sen tarkastaminen, sijaitseeko työpaikka korkean radonpitoisuuden alueella. Jos näin on, työpaikan radontaso pitäisi mitata. Jos työpaikan radontaso on korkea, sitä voidaan yleensä alentaa noudattamalla samoja menetelmiä kuin asuinrakennuksissa.