Jos radonpitoisuus on korkea, sitä voi alentaa yksinkertaisilla korjaustöillä. Kansainvälisen ohjeistuksen mukaan radonpitoisuus ei saisi olla yli 100–300 Bq/m3.

Radonpitoisuutta voi alentaa monien eri menetelmien avulla, mutta tavoitteena on vähentää maaperästä tulevan radonsäteilyn pääsyä rakennukseen. Jotkut menetelmät perustuvat siihen, että rakennuksen ilmanpainetta nostetaan hieman. Toisissa menetelmissä taas ohennetaan ilmaa, jota virtaa rakennukseen maaperästä, tai rakennuksen alla olevasta maaperästä imetään ilmaa, joka pumpataan edelleen ulkoilmaan. Useimmissa radonpitoisuuden alentamiseen tarkoitetuissa järjestelmissä käytetään pieniä sähköpumppuja.

Kun radonpitoisuuden alentamiseksi tehdyt korjaustyöt ovat valmiit, mittaus pitäisi suorittaa uudelleen sen varmistamiseksi, että pitoisuus on todella laskenut. Lisäksi pitäisi noudattaa ohjeita, jotka koskevat säännöllisiä tarkastuksia ja radonpitoisuuden alentamiseksi asennetun järjestelmän huoltoa.