Ei. Keskimäärin vain pieni osa, ehkä noin 1–2 prosenttia, eurooppalaisten syövistä saattaa johtua säteilyaltistuksesta. Syynä ovat tärkeimmät säteilyaltistuksen lähteet, eli lääketieteelliset tutkimukset ja pääasiassa radonin aiheuttama luonnon taustasäteily.

Jotkut ihmisen toimintaan liittyvät säteilylähteet, kuten ydinvoiman tuottaminen tai ydinjätteen kuljettaminen ja hävittäminen, tai onnettomuudet, joissa on mukana radioaktiivista materiaalia, koetaan uhkaaviksi ja ne saavat paljon huomiota tiedotusvälineissä. Suurimmassa osassa tapauksia hyvä sääntelykehys säteilyn ja radioaktiivisen materiaalin hallitsemiseksi, asianmukaisten kliinisten arviointien varmistaminen sairaaloissa sekä sisätilojen radonpitoisuuksien huomiointi varmistavat, että säteilyaltistus ja siihen liittyvä syöpäriski pysyvät alhaisina. Säteilyn ja radioaktiivisuuden hyödyntämistä teollisuudessa säännellään tiukoin säädöksin. Kun kaikki toimii normaalisti, kansalaisten keskimääräinen altistuminen kyseisistä lähteistä tulevalle säteilylle on hyvin pieni. Radioaktiivista materiaalia säilyttävillä ydinvoimalaitoksilla on oltava turvajärjestelyt ja hätäsuunnitelmat, joihin sisältyy myös lähistöllä asuvien ihmisten informointi ja suojelu.

Kuva 4: Säteilylähteet

sources-of-radiation

Lähde: kopioitu julkaisijan luvalla verkkosivuilta ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm?pg=fission§ion=protection, 10 maaliskuuta 2014.