Ουσία

Περιγραφή

Φορμαλδεΰδη

Η χημική αυτή ουσία, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για την ταρίχευση και τη διατήρηση των ανθρώπινων λειψάνων, έχει και διάφορες άλλες εφαρμογές, μεταξύ άλλων ως απολυμαντικό και ως συστατικό για την παραγωγή άλλων χημικών ουσιών.

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ), όπως βενζo[α]πυρένιο

Αυτές οι χημικές ουσίες αποτελούν προϊόντα ατελούς καύσης και περιέχονται στις εξατμίσεις των αυτοκινήτων και τον εκλυόμενο καπνό.

Αρσενικό

Το στοιχείο αυτό είναι εξαιρετικά δηλητηριώδες για ανθρώπους και άλλους οργανισμούς, γεγονός που εξηγεί για ποιον λόγο χρησιμοποιείται ευρέως σε φυτοφάρμακα και εντομοκτόνα.

Νικέλιο (ενώσεις)

Μεταλλικό στοιχείο που χρησιμοποιείται στον ανοξείδωτο χάλυβα, σε μαγνήτες, νομίσματα και σε ορισμένα κράματα. Οι εκπομπές θειούχου νικελίου (ενώσεις νικελίου) θεωρούνται γνωστή καρκινογόνος για τον άνθρωπο ουσία από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) και το αέριο καρβονίλιο του νικελίου είναι πολύ τοξικό για τον άνθρωπο.

Πολώνιο-210

Πρόκειται για ραδιενεργό στοιχείο που προκύπτει από τη διάσπαση του ραδονίου και θεωρείται καρκινογόνος για τον άνθρωπο ουσία από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC).

Βηρύλλιο

Πρόκειται για ένα ελαφρύ μεταλλικό στοιχείο που χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική, την αεροναυπηγική και την πυρηνική βιομηχανία. Πολλές διαδικασίες που περιλαμβάνουν βιομηχανικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένης της καύσης των αστικών αποβλήτων, απελευθερώνουν βηρύλλιο, αν και η κύρια πηγή εκπομπών του είναι η καύση άνθρακα και πετρελαίου.

Χρώμιο VI

Αξιοποιείται σε πολλές χρήσεις, μεταξύ άλλων στην παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα, στη συντήρηση του ξύλου, στη δέψη δέρματος, ως χρωστική στις βαφές, σε χρώματα, μελάνια και πλαστικά, καθώς και σε επιστρώσεις κατά της διάβρωσης και επιστρώσεις μετατροπής.

Κάδμιο

Το εν λόγω χημικό στοιχείο χρησιμοποιείται στην παρασκευή μπαταριών και χρωστικών για βαφές.

Αρωματικές αμίνες, συμπεριλαμβανομένης της 2-ναφθυλαμίνης και του 4-αμινοδιφαινυλίου

Χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αζοχρωμάτων.

1,3-Βουταδιένιο

Χρησιμοποιείται για την παραγωγή συνθετικού ελαστικού.

Βενζόλιο

Σημαντικό συστατικό της βενζίνης που χρησιμοποιείται επίσης για την παρασκευή ορισμένων ειδών ελαστικών, λιπαντικών, βαφών, απορρυπαντικών, φαρμάκων, εκρηκτικών και φυτοφαρμάκων.

Βινυλοχλωρίδιο

Πρόκειται για βιομηχανική χημική ουσία που χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή του πολυμερούς πολυβινυλοχλωριδίου (PVC). Στο παρελθόν, χρησιμοποιούνταν ως εισπνεόμενο αναισθητικό.

Αιθυλενοξείδιο

Σημαντική βιομηχανική χημική ουσία που, αν και είναι υπερβολικά επικίνδυνη για απευθείας οικιακή χρήση, χρησιμοποιείται για την παρασκευή πολλών καταναλωτικών προϊόντων, όπως απορρυπαντικά, πυκνωτικά μέσα, διαλυτικά και πλαστικά. Ιδιαίτερα εύφλεκτο και δηλητηριώδες αέριο που δεν αφήνει υπολείμματα στα αντικείμενα με τα οποία έρχεται σε επαφή, το καθαρό αιθυλενοξείδιο αποτελεί απολυμαντικό που χρησιμοποιείται ευρέως σε νοσοκομεία και στη βιομηχανία ιατρικού εξοπλισμού αντικαθιστώντας τον ατμό κατά την αποστείρωση ευαίσθητων στη θερμότητα εργαλείων και εξοπλισμού, όπως οι πλαστικές σύριγγες μίας χρήσης.