Je prokázáno, že řada povolání a konkrétních chemických látek na pracovišti zvyšuje riziko vzniku určitých nádorových onemocnění. Některé nejvýznamnější rakovinotvorné látky na pracovišti jsou popsány dále:

Tabulka 1 uvádí povolání, u kterých byl zjištěn vyšší výskyt rakoviny. U některých z těchto povolání jsou konkrétní rakovinotvorné chemické látky známy, zatímco u jiných jednoznačně určeny nebyly.

Tabulka 1: Povolání, která způsobují rakovinu

Povolání nebo výrobní odvětvíPostižená místa (nebo typy nádorů), v jejichž případě existuje dostatek důkazů o karcinogenitě u člověka
Výroba hliníku Plíce, močový měchýř
Výroba auraminu Močový měchýř
Zplyňování uhlí Plíce
Destilace černouhelného dehtu Kůže
Výroba koksu Plíce
Těžba hematitu (podzemní) Plíce
Slévání železa a oceli Plíce
Výroba isopropylalkoholu Dutina nosní a vedlejší dutiny nosní
Výroba purpurové barvy Močový měchýř
Malování Plíce, mezoteliom, močový měchýř
Výroba kaučuku Leukemie, lymfom, plíce, žaludek, močový měchýř

Zdroj: Převzato z Cogliano, V. J., Baan, R., Straif, K. et al., Preventable exposures associated with human cancers, Journal of National Cancer Institute 103, 2011, s. 1827–1829, se svolením společnosti Oxford University Press.

Na pracovišti je expozice obvykle komplexní; dochází k expozici samotným chemickým látkám, jejich směsím nebo ke kombinaci s jinými typy expozice při práci či s expozicí jiným rakovinotvorným látkám, například v důsledku kouření nebo pití alkoholu. Mnozí pracovníci tak mohou být potenciálně vystaveni několika látkám, jejichž působením se mohou rozvinout nádorová onemocnění ve více místech v těle. Rakovinotvorné látky na pracovišti způsobují převážně rakovinu plic a často také mezoteliom (rakovinu buněk mezotelu, ochranné výstelky hrudníku, břicha a prostoru kolem srdce) a rakovinu kůže, močového měchýře a jícnu (obrázek 2).

Obrázek 2: Místa postihovaná rakovinou v souvislosti s chemickými látkami, které se nacházejí na pracovišti.

cancer-sites-workplace

Zdroj: © iStockphoto.com.

Zaměstnanci pracující pod širým nebem, včetně stavebních dělníků, pracovníků v zemědělství, plavčíků nebo zahradníků, mohou vystavovat svou pokožku zvýšenému riziku poškození UV zářením. Lidé mohou být při práci vystaveni také nepřímému kouřiradonu.