Kdykoliv se vystavíte slunci, vaši pokožku do určité míry poškozuje. Váš organismus dokáže obvykle poškození opravit. V případě vážného poškození je to však obtížnější.

Stanovit přesnou definici „vystavování se slunci v nadměrné míře“ je obtížné, protože tato hranice závisí na osobních vlastnostech, jako je typ vaší kůže, na intenzitě slunečního svitu a na místě, kde se nacházíte (UV index – UVI). Míra poškození se zvyšuje s délkou vystavení slunci; poškození bude intenzivnější, vystavujete-li se slunečnímu svitu, když je nejintenzivnější, například kolem poledne, v nejteplejší části dne (např. mezi 11:00 a 15:00 hod.) a v letních měsících. Například při UV indexu 6, což je hodnota, kterou polední slunce snadno dosáhne na jaře a v létě, se člověk s typem kůže 1 nebo 2 spálí za 10–15 minut.

Chodíte-li na slunce, měli byste chránit části těla, které slunci vystavujete nejčastěji, jako je váš obličej, krk a ruce. Spálíte-li se na slunci, určitě jste se mu vystavovali více, než je bezpečné. K nadměrnému vystavení slunci však může dojít ještě předtím, než se spálíte. V případech, kdy ke spálení dochází často, zvlášť v období dětství a dospívání, existuje souvislost se značným zvýšením rizika vzniku rakoviny kůže v pozdějším věku. Riziko vzniku rakoviny kůže však zvyšuje každé vystavení ultrafialovému (UV) záření.