Množství ultrafialového (UV) slunečního záření, které dopadne na zemský povrch, a tedy i UV index závisí na několika faktorech, přičemž nejvýznamnějším z nich je denní doba a roční období.

UV záření je obvykle nejsilnější několik hodin kolem poledne a méně silné brzy ráno a pozdě odpoledne / večer (viz obrázek 1).

Obrázek 1. Denní profil intenzity slunečního svitu.

daily-sun-profile

Zdroj: Převzato se svolením společnosti Ameco Solar (solarexpert.com).

V létě vstřebáme asi 20–30 % z celkového denního množství UV záření mezi 11:00 a 13:00 hod. a 75 % mezi 9:00 a 15:00 hod. (slunečního, nikoli místního času). V mírném pásmu jsou sezónní odchylky v množství UV záření, které dopadne na zemský povrch, značné, ale v oblastech blíže rovníku se zmenšují.

K dalším významným faktorům, které ovlivňují intenzitu UV záření na zemském povrchu, patří:

  • zeměpisná šířka (roční dávky UV záření se snižují s rostoucí vzdáleností od rovníku),
  • nadmořská výška (obecně s každými 300 výškovými metry se účinnost spálení sluncem zvyšuje asi o 4 %),
  • odrazivost povrchu – např. sněhu, vody – (sníh odrazí až 85 % UV záření a voda asi 5–10 %; odražené UV záření může pokožku poškodit stejně jako přímé UV záření),
  • mraky (to, o kolik mraky sníží množství UV záření, které dopadne na zemský povrch, závisí na tloušťce, hustotě a tvaru mraků),
  • znečištění ovzduší (podobně jako mraky má na množství UV záření, které dopadne na zemský povrch, vliv městský smog ze znečištění ovzduší).