Sluneční záření obsahuje neviditelné ultrafialové (UV) záření. UV záření poškozuje pokožku, což může v dlouhodobém horizontu vést k rakovině kůže. Rakovina kůže je u populací, jejichž většinu tvoří běloši, celosvětově nejrozšířenější nádorové onemocnění a její výskyt se v několika málo uplynulých desetiletích dramaticky zvýšil. Předpokládá se, že tento nárůst je hlavně důsledkem módních trendů v odívání, kdy šaty ponechávají větší část těla nezakrytou, změny životního stylu spočívající v přechodu k častějšímu trávení volného času venku, vyhledávání slunce a touhy po opálené pokožce, jež se projevuje i ve využívání umělých zdrojů UV záření, jako jsou solária.

Existují různé druhy rakoviny kůže. Melanom (tzv. „černá rakovina kůže“) vzniká z pigmentotvorných buněk, a ačkoli se jedná o nejméně běžný typ, je nejagresivnější a při pozdním zjištění je prognóza špatná. Existují dva hlavní typy nemelanomové rakoviny kůže: bazální buněčný karcinom a dlaždicový karcinom („bílá rakovina kůže“). Bazální buněčný karcinom je nejčastější nádorové onemocnění bílé populace po celém světě. Bazální buněčný karcinom se šíří (metastázuje) velmi vzácně, ale může vznikat na exponovaných místech těla, jako je obličej. Dlaždicový karcinom je méně běžný, ale může být smrtelný, pokud se rakovina rozšíří dříve, než se zjistí.

Vystavování UV záření má na pokožku mnoho nepříznivých účinků, přičemž nejbezprostřednější je opálení nebo spálení.