Nevystavovat se v nadměrné míře slunci je důležité v každém věku.

Čím dříve v životě je však vaše kůže vystavena slunci, tím déle se poškození bude akumulovat. Kmenové buňky v horní vrstvě dětské pokožky (což jsou buňky, které by mohly způsobovat rakovinu kůže) jsou navíc v porovnání s dospělými blíže povrchu kůže, a proto jsou děti na ultrafialové (UV) záření citlivější. Během dětství a dospívání také dochází k rychlému růstu a vývoji tělesných tkání. Kvůli tomuto rychlému růstu může k poškození buněk mladých lidí vlivem slunečního záření dojít ještě snadněji. Dospělí (rodiče, příbuzní, učitelé atd.) by měli dětem pomoci nevystavovat se v nadměrné míře slunci.

U dětí do 1 roku se doporučuje vyhýbat se veškerému přímému slunečnímu svitu, například tím, že pro ně při pobytu venku zajistíme stín.