Kouřené tabákové výrobky. V Evropě tabákové výrobky vyráběné ke kouření nejčastěji zahrnují cigarety, doutníky, cigarilla, jemně řezaný tabák do ručně balených cigaret a dýmkový a lulkový tabák. Kouřením také vzniká nepřímý kouř, kouř z hořícího konce cigarety nebo jiných tabákových výrobků obvykle v kombinaci s kouřem vydechovaným kuřákem. Vdechování nepřímého kouře nekuřáky se považuje za nedobrovolné kouření.

Cigareta
cigarettes
Zdroj: Obrázek se zveřejňuje se svolením hinnamsaisuy/FreeDigitalPhotos.net.

Jakýkoli tabákový smotek zabalený v papíře nebo jiném netabákovém materiálu, s filtrem nebo bez něj, k dostání také s příchutí, o průměru přibližně 8 mm a délce 70–120 mm.
Cigarety obvykle obsahují směs tabáků různého typu. Typ tabáku použitý v těchto výrobcích ovlivňuje složení vydávaného kouře. Jedna cigareta obsahuje přibližně jeden gram tabáku a 1 miligram nikotinu.

Ručně balené cigarety
roll-your-own-cigarettes
Zdroj: Obrázek se zveřejňuje se svolením graurcodrin/FreeDigitalPhotos.net.

Jednotlivě ručně balené cigarety vyrobené z jemně řezaného sypaného tabáku zabalené v cigaretovém papíru obsahují méně tabáku než komerčně vyráběné typy (přibližně 0,4 až 0,75 gramu).

Doutník
cigars
Zdroj: Obrázek se zveřejňuje se svolením Granta Cochrana / FreeDigitalPhotos.net.

Jakýkoli tabákový smotek zabalený v tabákovém listu nebo v jakékoli jiné látce, která obsahuje tabák. Existují různé typy: doutníčky, malé doutníky (cigarilla), klasické doutníky, doutníky premium. Některé doutníčky mají filtr a tvar jako cigarety.

Dýmkový a lulkový tabák
pipe
Zdroj: © Rinek - iStockphoto.com

Dýmka je zařízení ke kouření tabáku, které se skládá z dutiny (hlavičky) na tabák spojené s náustkem tenkou dutou stopkou (troubel). Dýmky se často pečlivě ošetřují a ke kouření se mísí sypaný tabák, aby se docílilo chuťových odstínů, které jiné tabákové výrobky nenabízejí.

Tabák do hookah / vodní dýmky
water-pipe
Zdroj: © danck - iStockphoto.com.

Vodní dýmka se běžně používá ke kouření tabáku, který se ochucuje nebo fermentuje melasou či jinými látkami. Tabák zahřívají hořící uhlíky, kouř se ochlazuje průchodem přes vodu do hadičky a náustku, kde se vdechuje.

Bezdýmné tabákové výrobky podle způsobu užívání. Tabákové listy, které se při užívání nespalují, lze užívat nosem nebo ústy.

Nosní
nasal
Zdroj: © InkkStudios - iStockphoto.com.

Tabák se suší otevřeným ohněm (fire-cured), pak se fermentuje a zpracovává na suchou práškovou formu, která se označuje jako sušený šňupavý tabák. Sušený šňupavý tabák se balí a prodává v malých kovových nebo skleněných nádobkách. V Evropě se užívá velmi vzácně (spíše ve Spojeném království), vdechuje se do nosních dírek. Práškový sušený šňupavý tabák lze také užívat perorálně.

Orální

Při perorálním užívání v Evropě se bezdýmný tabák umístí do prostoru mezi ret nebo tvář a dáseň a po určitou dobu se žvýká či saje. Dávka tabáku o velikosti golfového míčku se obvykle žvýká, kdežto tzv. sousta jsou většinou mnohem menší a spíše se v ústech drží, než žvýkají. Ve skandinávských zemích se užívají novější bezdýmné tabákové výrobky, jako švédský snus nebo švédský „vlhký šňupec“, což jsou malé pytlíčky, které obsahují tabák (šňupavý tabák v sáčkových porcích). Ve Švédsku užívá bezdýmný orální tabák přibližně 21 % mužů. Celkově však orální tabákové výrobky užívají méně než 2 % evropské populace.

Volně ložené tabákové listy
loose leaf
Zdroj: © Vitalina Rybakova - iStockphoto.com.

Jedná se o volně ložené doutníkové tabákové listy, které se suší přirozenou cirkulací vzduchu (air-cured), odstopkují, nařežou nebo rozdrtí a volně zabalí do malých balení porcovaného tabáku. Většina značek se sladí a ochucuje lékořicí a obvykle se prodává v pytlíčcích. Tabák z volně ložených tabákových listů má vysoký obsah cukru (přibližně 35 %). Špetka tabáku se vloží mezi tvář a spodní ret, obvykle do zadní části úst. Žvýká se nebo drží na místě. Sliny se vyplivují nebo polykají.

„Vlhký šňupec“ / snus
moist snuff
Zdroj: © gbrundin - iStockphoto.com.

Tabák se suší přirozenou cirkulací vzduchu nebo otevřeným ohněm a pak se zpracuje na jemné částečky („jemně řezaný“) nebo kousky („hrubě řezaný"). Tabákové stopky a semena se neodstraňují. „Vlhký šňupec“ se prodává volně ložený nebo zabalený v malých pytlíčcích k okamžitému použití, nazývaných paklíky či sáčky. Špetka tabáku (nazývaná dip) nebo pytlíček se umístí mezi ret či tvář a dáseň, kde se drží. Sliny lze polykat, ale častěji se vyplivují.
„Vlhký šňupec“ švédského typu (snus) obsahuje jemně rozdrcený sušený tabák smíchaný s aromatickými látkami, solemi (chloridem sodným), vodou, zvlhčujícími činidly a chemickými pufry (uhličitanem sodným). Špetka tabáku (nazývaná dip) se vloží mezi dáseň a horní ret. Průměrný uživatel drží šňupavý tabák v ústech 11–14 hodin denně. Ve Švédsku jsou porce k dostání ve dvou typech dávek (normální a „miniporce“) nebo volně ložené. Evropská komise prodej snusu v Evropské unii s výjimkou Švédska zakázala.

Betel s přidaným tabákem

Zdroj: N. Guhová / IARC.

Betel v Evropě běžně užívají menšiny, zejména komunity migrantů ve Spojeném království pocházející ze střední, východní, jižní a jihovýchodní Asie. Betel s přidaným tabákem, běžně známý jako betelové sousto nebo pinang, má čtyři hlavní složky: i) list pepřovníku betelového, ii) plod palmy arekové, iii) hašené vápno a iv) tabák. Lze použít tabák v surové, na slunci sušené nebo pražené formě, který se pak najemno rozřeže či rozdrtí na prášek, aromatizuje nebo uvaří, vytvoří se z něj pasta a aromatizuje se růžovou vodou či parfémem. Hotový výrobek (sousto) se vloží do úst a žvýká.

Maras

Zdroj: Obrázek se zveřejňuje se svolením M. Seydioğullariho

Maras je typ bezdýmného tabáku, který se všeobecně užívá v jihovýchodním regionu Turecka, zvlášť ve městech Kahramanmaras a Gaziantep. Nejprve se tabákové listy usušené na slunci rozdrtí na prášek a smíchají s dřevěným popelem, zejména z dubu, ořešáku nebo vinné révy. Pak se směs pokropí vodou, aby se zvlhčila. Malá část směsi se na 4–5 minut vloží mezi sliznici spodního rtu a dáseň. Tento postup se za den mnohokrát opakuje; někteří lidé dokonce s práškem v ústech spí.