Сред препоръчаните към момента скринингови тестове единствено мамографията може действително да увеличи риска от рак чрез облъчване. Увеличеният по този начин риск е малък в сравнение с броя на спасените животи чрез мамографски скрининг.