Ваше право е да решите дали желаете да приемете поканата за участие в скрининг. При вземане на решението си е важно да прочетете информационните материали, които са ви предоставени с поканата, и внимателно да прецените потенциалните ползи и вреди от скрининга. Ако имате някакви въпроси, ги обсъдете с вашия лекар или с лице, осигуряващо здравно обслужване.

Също така трябва да имате предвид, че редовният скрининг увеличава шанса от ранно откриване на рака и вероятно спасяване на живота ви. Поради това е препоръчително да участвате в организирани скринингови програми, в които имате право да участвате всеки път, когато сте поканени.