Скрининг се препоръчва само за тези видове рак, при които скринингът има доказано животоспасяващ ефект, който значително надвишава потенциалните вреди от преглеждането на голям брой хора, които е възможно никога да нямат целевия вид рак. Когато са събрани достатъчно доказателства, може да се препоръча скрининг за един или повече от другите видове рак.