Организираните скринингови програми са създадени и се управляват от национални или регионални здравни служби, за да се гарантира, че всеки има равни възможности за участие в скрининг, и за да се гарантира, че при необичаен резултат от скрининговия тест пациентът ще получи точното допълнително тестване, помощ и лечение. Скринингът е най-ефективен, ако е достъпен за всички лица сред отговарящото на изискванията население и ако те изберат да участват.

Организираните скринингови програми се препоръчват в Европейския съюз, тъй като при тях се наема екип от хора, които отговарят за осигуряване на качеството на предоставените услуги. Това включва проверка на дали се следват насоките и дали резултатите от скрининговите програми се докладват и оценяват редовно.