Скринингът изисква специално усилие, за да се гарантира качеството на услугите, тъй като само някои от хората, поканени да участват в скрининга за рак, ще имат заболяването или ранни прояви на състояния, които могат да доведат до рак. Много от тези хора ще имат полза от подлагането си на скрининг, тъй като лечението, което се предприема преди проявата на симптомите, може да бъде ефективно и да причини по-малко странични ефекти. Ще бъдат установени обаче някои видове рак, които все още не могат да бъдат лекувани, дори и с най-доброто лечение, ще бъдат установени и лекувани и някои случаи, които няма да бъдат открити при липса на скрининг (хипердиагноза). Също така дори и най-безопасните препоръчвани тестове за скрининг не са напълно безопасни. Така например за повечето хора с необичайни резултати от скрининговия тест ще е необходимо да се направи допълнително изследване, за да се установи дали действително е налице раково заболяване или предраково състояние. Допълнителното тестване може да породи безпокойство, а при някои от хората трябва да се вземат тъканни проби, което включва риска от медицинската процедура.

Ракови заболявания, открити в ранен стадий при скрининг, също така могат да бъдат по-трудни за лечение за доктори, които имат опит с лечение на рак в напреднал стадий; в тези случаи се изисква специална подготовка и умения. Въпреки че средният риск от увреждане поради участие в скрининг за всяко лице е малък, се добавят и общите рискове и разходите за обществото поради големия брой на хората, които участват.

За да има най-голяма полза от скрининг с възможно най-малко вреди за всички, предоставяните услуги трябва да бъдат с възможно най-високо качество. Ръководните принципи и подробните протоколи, стандарти и препоръки в Европейските насоки за гарантиране на качеството при скрининг за рак, публикувани от Европейската комисия, спомагат за постигане на високо качество на програмите. Организираните скринингови програми предоставят най-добрите условия за следване на европейските насоки за гарантиране на качеството. Ефективното гарантиране на качеството осигурява запазването на приемлив баланс между риска и постигнатите ползи от скрининга за рак.