Ако в държава, в която живеете, има организирана скринингова програма за рак, вие ще бъдете поканени да участвате в скрининг за този вид рак, след като достигнете препоръчаната възраст. Следователно трябва да изчакате да получите покана, но не забравяйте, че признаци или симптоми на рака могат да се проявят по всяко време, дори и ако наскоро сте преминали скринингов тест или ако не сте достигнали препоръчаната възраст за скрининг. Ако забележите нещо необичайно, свързано с вашето здраве, което мислите, че може да е в резултат на рак, се консултирайте с вашия лекар, без да отлагате, и не чакайте да получите покана, за да участвате в скрининг.

Ако в държавата ви няма организирана скринингова програма за трите препоръчани вида скрининг за рак, можете да се свържете с националните, регионалните или местните здравни органи, за да разберете причините за това.