Целта на скрининга за рак на дебелото черво (или условия, които могат да доведат до него) е ракът да се открие в начален стадий, когато шансовете за успешно лечение са добри. Съществуват два метода на скрининг за рак на дебелото черво.

  1. Тест за откриване на следи от кръв в изпражненията — тест за скрита кръв в изпражненията.
  2. Изследване на вътрешността на дебелото черво чрез процедура, наречена гъвкава сигмоидоскопия или колоноскопия.

Тестът за скрита кръв в изпражненията (TСКИ) е биохимичен тест, с който могат да се открият малки количества кръв в проби от изпражнения; количествата са толкова малки, че не могат да бъдат забелязани с невъоръжено око („окултна кръв“ означава „скрита кръв“). Това е най-често използваният метод на скрининг за рак на дебелото черво в Европейския съюз. Има два вида TСКИ: гваяков TСКИ и имунохимичен TСКИ (наричан още фекален имунохимичен тест, ФИТ). Двата вида тестове се различават по начина на вземане на пробите от изпражнения и по това как се анализират. Можете да направите гваяковия TСКИ или ФИТ на спокойствие у дома. Комплектът за скрининг ви предоставя много лесен начин за вземане на малки проби от екскременти в дебелото ви черво. Пробите трябва да се анализират в лаборатория.

Гъвкавата сигмоидоскопия и колоноскопията са медицински процедури, при които се използва дълга, гъвкава, тясна тръба с лампичка и малка леща за гледане в единия край. Тръбичката се въвежда през ануса, за да се огледа вътрешността на дебелото ви черво, и може да разкрие промени, причинени от рак и други заболявания, като например полипи. Полипите са необичайни израстъци във вътрешността на дебелото черво, които ако не бъдат отстранени, в някои случаи могат да се развият в рак на дебелото черво. Ако бъдат открити, полипите могат да бъдат отстранени безболезнено по време на скринингов преглед. Колоноскопията дава възможност да се направи цялостен преглед на дебелото черво. Гъвкавата сигмоидоскопия позволява да се направи изследване само на долната част на дебелото черво, но е по-бърз метод и може да се извърши без болкоуспокояващи средства и само с клизма като подготовка на червото (т.е. подготовката се изисква да се извърши преди посещението). Тъй като сигмоидоскопия и скрининговата колоноскопия са инвазивни процедури, те могат да доведат до сериозни усложнения.

Ако при скрининг с гваяков TСКИ, ФИТ или гъвката сигмоидоскопия се получат необичайни резултати, ще бъдете изпратени за колоноскопия, за да се провери вътрешността на цялото дебело черво за рак и полипи.

Повечето проучвания за ефекта от скрининга по отношение на избягването на смърт поради рак на дебелото черво са проведени със здрави хора, на възраст над 45—50 години и по-млади от 70—75 години. Всички препоръчани методи на скрининг са ефективни за намаляване на риска от смърт поради рак на дебелото черво. При изследване на участващи в скрининг с гваяков TСКИ или ФИТ се намалява рискът от смърт поради рак на дебелото черво с 20—30 %; участието в скрининг с гъвката сигмоидоскопия намалява риска с около 50 %. Предполага се, че участието в скринингова колоноскопия ще намали риска от смърт поради рак на дебелото черво приблизително с 30—65 %, но доказателствата за тази прогноза са ограничени.

Рискът от развитие на рак на дебелото черво се намалява при участниците в изследването, като при тези, подложени на скрининг с гъвкава сигмоидоскопия, се намалява с около 30 %. С други думи 3 от всеки 10 ракови заболявания на дебелото черво са предотвратени при хора, участващи в скрининг. Със скринингова колоноскопия рискът намалява приблизително с 50—65 %, но доказателствата за тази прогноза са ограничени.