Препоръчва се да участвате в скрининг за рак на дебелото черво всеки път, когато получите покана, и след като сте прочели предоставените информационни материали и внимателно прецените потенциалните ползи и вреди от скрининга. Скрининговите програми в Европейския съюз се различават по отношение на поканените възрастови групи и интервалът между поканите в зависимост от социално-икономическото отражение на заболеваемостта от рак на дебелото черво за всяка държава, ресурсите на местно равнище и използвания тип скринингов тест. При повечето програми мъжете и жените се приканват да се подложат на скрининг за рак на дебелото черво при достигане на възраст 50—60 години, а след това — на всеки две години, ако използваният скринингов тест е тест за скрита кръв в изпражненията (TСКИ) или фекален имунохимичен тест (ФИТ), или на всеки 10 години или повече, ако скрининговия тест е колоноскопия или гъвкава сигмоидоскопия. При повечето програми покани за скрининг продължават да се изпращат до навършване на 70—75-годишна възраст. Ако имате някакви въпроси, ги обсъдете с вашия лекар или с лице, осигуряващо здравно обслужване.