Да, възможно е. Можете да имате рак, който не е бил забелязан при последния ви скринингов преглед за рак на дебелото черво, или ново раково образование, което се е развило скоро след това.

Рискът от рак след нормален резултат от колоноскопията е малък. Научните изследвания дават сведения, че приблизително 1 от 1000 човека, които участват в скрининг чрез колоноскопия, развиват рак на дебелото черво в рамките на 4 години след изследване, резултатът от което е в норма. При скрининг чрез гъвкава сигмоидоскопия рискът е по-висок тъй като при гъвкавата сигмоидоскопия се изследва единствено долната част на дебелото черво. Рискът е значително по-висок при гваяков тест за скрита кръв в изпражненията (TСКИ) или фекален имунохимичен тест (ФИТ), тъй като с тези тестовете се откриват единствено ракови заболявания или полипи, които кървят. Препоръчва се редовен скрининг с TСКИ или ФИТ, тъй като по този начин редица ракови заболявания, пропуснати при по-ранен скрининг, могат да бъдат открити при проведен по-късно скрининг. Ако забележите симптоми, които предполагат рак на дебелото черво, като например анемия, загуба на тегло, кръв в изпражненията или промени в дефекацията ви, следва да се консултирате с вашия лекар и да не чакате до следващата покана за скрининг.