Ако резултатът ви от теста за скрита кръв в изпражненията (TСКИ) или фекалния имунохимичен тест (ФИТ) е необичаен, ще ви бъде предложено проследяващо изследване с колоноскопия. При проследяващата колоноскопия на 1 до 2-ма от 20 човека, чийто резултатите от TСКИ и ФИТ са необичайни, ще бъде открит рак. При приблизително 4 от 10 човека с необичайни резултати от TСКИ и ФИТ ще бъдат открити и отстранени полипи, за да се предотврати развитието на рак. Около половината от проследяващите колоноскопии ще покажат нормални резултати (без да бъдат открити рак или полипи).

Малки полипи, открити по време на скрининг с гъвкава сигмоидоскопия, могат да бъдат отстранени незабавно. На хора с множество или с големи полипи ще им бъде предложена колоноскопия, за да се отстранят тези и да се потърсят допълнителни полипи над обсега на сигмоидоскопията. След откриването и отстраняването на множество или на големи полипи се препоръчват редовни прегледи с колоноскопия.