Научните изследвания показват, че при скрининг с фекален имунохимичен тест (ФИТ) се откриват повече ракови заболявания и полипи, отколкото с гваяков тест за скрита кръв в изпражненията (TСКИ). Въпреки това за откриването на допълнителни ракови заболявания и полипи се изисква извършването на повече колоноскопии. Сред държавите са налице различия по отношение на избора им на скринингов тест за рак на дебелото черво в зависимост от социално-икономическото отражение на заболеваемостта от рак на дебелото черво, ресурсите на местно равнище и други преференции. Препоръчва се да използвате скрининговия тест, приет във вашата програма.