Скрининговите тестове не могат да открият всеки рак на дебелото черво. Броят на раковите заболявания, които не са открити чрез скрининг, зависи от вида на прилагания тест. До 5 от 10 ракови заболявания могат да бъдат пропуснати с провеждането на гваяков тест за скрита кръв в изпражненията. С най-новия фекален имунохимичен тест (ФИТ) се пропускат по-малко ракови заболявания. При колоноскопията могат да бъдат пропуснати 1 от 10 ракови заболявания на дебелото черво. Гъвкавата сигмоидоскопия се извършва в долната част на дебелото черво по начин, подобен на този при колоноскопията, но при нея не се достига до неговата горна част, поради което приблизително 4 от 10 ракови заболявания на дебелото черво няма да бъдат открити с гъвкавата сигмоидоскопия.

Ракът е заболяване, което се развива бавно, така че много от видовете рак могат да бъдат открити при следващия скринингов тест или преглед, затова е и толкова важно редовното участие в скрининг. Повторното подлагане на скрининг увеличава вашите шансове да бъде открит рак на дебелото черво, ако имате такъв.