Колкото по-малко алкохол пиете, толкова по-малък е рискът от рак. Като цяло рискът от рак при мъже, които консумират по-малко от две алкохолни питиета (по-малко от 20 грама чист алкохол) на ден, и жени, които консумират по-малко от едно алкохолно питие (по-малко от 10 грама чист алкохол) на ден, е с 6 % по-нисък отколкото при хора с по-високи приеми на алкохол. По-специално намаляването на консумацията от четири или повече до едно или по-малко алкохолни питиета на ден може да намали риска от рак на черния дроб с 21 %, риска от рак на черния дроб и ректума — с 31 %, а при жените — риска от рак на гърдата с 30 %. Някои фактори от начина на живот, като например здравословният хранителен режим, нормалното телесно тегло и физическата активност, често всичките едновременно намират място в живота на даден човек, поради което е трудно да се разграничи тяхното отделно въздействие. Най-голяма полза за здравето се постига чрез водене на здравословен начин на живот (Допълнителна информация относно Здравословно телесно тегло, Физическа активност и Хранителен режим).