Редовната консумация над препоръчителните граници може да доведе до остри или хронични последствия за здравето, както и до увеличаване на риска от рак. Епизодичната консумация на големи количества алкохол — на повече от 5—6 алкохолни питиета за мъжете и повече от 4—5 алкохолни питиета за жените наведнъж, се нарича алкохолна ексцесия. Тя се среща често в някои държави (особено в Ирландия, Чешката република и Украйна), предимно сред младите мъже, и има значителни вредни последици за здравето. Що се отнася до рака, епизодичната консумация на големи количества алкохол, наричана още алкохолна ексцесия, може да бъде дори по-опасна от редовното пиене. Трябва да се подчертае обаче, че рискът от рак ясно се увеличава с увеличаването на количеството и продължителността на консумацията на алкохол.