За приблизителна ориентация — стандартното питие съдържа около 10—12 грама чист алкохол (вж. фигура 1). Трябва обаче да сте наясно с факта, че някои ресторанти и барове сервират напитки, които са по-големи от стандартните. Освен това има разлика в предполагаемата мярка и сила на стандартното питие в различните европейски държави.

Фигура 1: Стандартно питие: стандартна мярка за бира, вино и спиртни напитки, като всяка съдържа приблизително 10—12 грама чист алкохол.

standard-drink

От ляво надясно: 10—12 грама чист алкохол се съдържат в 280—330 ml бира, 150—180 ml шампанско, 30—40 ml уиски или много силно алкохолно питие, 60—80 ml ликьор и 100—120 ml червено вино.

Източник: © pixhook - iStockphoto.com.