Du bestämmer själv om du vill acceptera en inbjudan att delta i screening eller inte. När du fattar ditt beslut är det viktigt att du läser det informationsmaterial som skickas ut tillsammans med inbjudan och noga tänker över den potentiella nyttan och skadan med att delta i screening. Om du har några frågor kan du diskutera dem med din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Du bör komma ihåg att regelbunden screening ökar chansen att upptäcka cancer tidigt och eventuellt att rädda ditt liv. Du rekommenderas därför att delta i de organiserade screeningprogram som du får delta i varje gång du blir inbjuden.