Screening rekommenderas endast för de cancerformer där screening har en bevisat livräddande effekt som påtagligt väger upp för den potentiella skadan av att undersöka ett mycket stort antal personer som kanske aldrig får den aktuella cancerformen. När tillräckligt med bevis har samlats in kan screening för en eller flera av de andra cancertyperna rekommenderas.