Om landet där du bor har ett organiserat screeningprogram för någon cancertyp kommer du att bli inbjuden att delta i screening för den cancertypen efter att du har uppnått den rekommenderade åldern. Du bör därför vänta på en inbjudan men samtidigt komma ihåg att tecken eller symtom på cancer kan dyka upp när som helst, även om du nyligen genomgått screening eller om du inte är i den rekommenderade åldern för screening. Om du lägger märke till något ovanligt som rör din hälsa och som du tror kan bero på cancer ska du kontakta din läkare utan dröjsmål och inte vänta på en inbjudan att delta i screening.

Om det inte finns något organiserat screeningprogram för de tre rekommenderade typerna av cancerscreening i ditt land kan du kontakta dina nationella, regionala eller lokala hälsovårdsmyndigheter för att ta reda på varför.