Organiserade screeningprogram utformas och genomförs av den nationella eller regionala hälso- och sjukvården för att säkerställa att alla har samma möjlighet att delta i screening och för att säkerställa att patienterna testas ytterligare och får stöd och behandling om ett screeningtest uppvisar ett onormalt resultat. Screening är mest effektivt om den är tillgänglig för alla inom den kvalificerade befolkningsgruppen och om alla väljer att delta.

Organiserade screeningprogram rekommenderas i EU eftersom programmen samlar en grupp av personer som har ansvar för att säkerställa kvaliteten hos de tjänster som erbjuds. Här ingår kontroll av att riktlinjerna följs och att screeningprogrammets resultat regelbundet rapporteras och utvärderas.