Screening för prostatacancer har visat sig minska risken för att dö av sjukdomen, med det innebär väsentlig skada. Till dess att det finns tydliga belägg som visar att ett organiserat screeningprogram gör betydligt mer nytta än skada kan screening eller tester för prostatacancer därför inte rekommenderas inom den Europeiska kodexen mot cancer.

Det finns inga organiserade screeningprogram för prostatacancer i Europa, men många män erbjuds tester för prostatacancer utanför befintliga program. Eftersom de flesta prostatatumörer inte är skadliga under en genomsnittlig livslängd kan det orsaka onödig oro och behandling att upptäcka dem. Dessutom innebär dagens behandlingar en risk för obehagliga och plågsamma biverkningar, såsom nedsatt sexuell funktion och nedsatt funktion i urinblåsa och tarm.