• Miljötobaksröken innehåller cancerframkallande ämnen som frigörs till luften från den tobak som förbränns vid rökning.
  • Icke-rökare som utsätts för passiv rökning andas in och omsätter liknande kemikalier och cancerframkallande ämnen som aktiva rökare. Exempel på dessa typer av kemikalier är cancerframkallande ämnen som tobaksspecifika nitrosaminer och polycykliska aromatiska kolväten.
  • Studier baserade på icke-rökare har visat att de som regelbundet utsätts för passiv rökning på jobbet och/eller hemma löper dubbelt så hög risk att utveckla lungcancer jämfört med icke-rökare som inte utsätts för passiv rökning.