Passiv rökning orsakar för tidig död och ett antal sjukdomar, bland annat lungcancer, kranskärlssjukdom och lungsjukdomar, och har en negativ inverkan på sjukdomar som astma. Personal på arbetsplatser där personer fortfarande röker, såsom barer och restauranger i vissa länder, är kraftigt exponerade för passiv rökning. I Storbritannien beräknas passiv rökning orsaka 14–15 % av all lungcancer hos icke-rökare. Andelen kan vara högre i länder där passiv rökning är vanligare än i Storbritannien, exempelvis i länder där befolkningen röker mer eller där rökning i bostaden är vanligare. Bland personer som aldrig har rökt är risken för att få lungcancer dubbelt så hög för dem som utsätts för passiv rökning jämfört med dem som inte utsätts för passiv rökning.

Rökning hämmar fostertillväxten. Gravida kvinnor som röker cigaretter föder barn som i genomsnitt väger 150–250 gram mindre än barn till icke-rökare. Låg födelsevikt är förenat med negativa hälsoeffekter hos nyfödda. Om mamman röker ökar risken för plötslig spädbarnsdöd och akuta andnings- och öronproblem hos barnet.