Ja, i många länder. Alla länder i EU har lagar som reglerar var rökning är tillåtet men rökförbudets omfattning (om det gäller alla arbetsplatser och offentliga platser inomhus, allmänna transportmedel och andra offentliga platser) och hur tvingande det är varierar stort mellan länderna.

I en undersökning som genomfördes 2012 på uppdrag av EU och som inkluderade mer än 12 000 personer i 27 länder (EU-27) rapporterade mer än 25 % av de personer som kontaktades (19 % av rökarna och 17 % av icke-rökarna) att de utsattes för passiv rökning på sin arbetsplats, åtminstone då och då. Av de personer som svarade var det 3 % (5 % av rökarna och 1 % av icke-rökarna) som exponerades mest intensivt (mer än 5 timmar per dag). Bland dem som besökt en restaurang under de 6 månader som föregick undersökningen sade 14 % att rökning hade förekommit i lokalen. Samma siffra var högre för dem som besökt barer (28 %). Figur 2 visar andelen deltagare i undersökningen, totalt för (EU-27) och per land, som rapporterade att de utsatts för passiv rökning på platser där mat och dryck serveras samt på sin arbetsplats under 2009 och under 2012.

Figur 2: Andelen undersökningsdeltagare i EU som rapporterade att de utsatts för passiv rökning på platser där mat och dryck serveras samt på sin arbetsplats under 2009 och under 2012, totalt och per land.

Figur 2a: Passiv rökning i EU-27 under 2009 och 2012

second-hand-smoke-drinking-establishment

Figur 2b: Passiv rökning i EU-27 under 2009 och 2012

second-hand-smoke-eating-establishment

Figur 2c: Passiv rökning i EU-27 under 2009 och 2012

second-hand-smoke-workplace
Landskoder

Belgien

BE

Grekland

EL

Litauen

LT

Portugal

PT

Bulgarien

BG

Spanien

ES

Luxemburg

LU

Rumänien

RO

Tjeckien

CZ

Frankrike

FR

Ungern

HU

Slovenien

SI

Danmark

DK

Italien

IT

Malta

MT

Slovakien

SK

Tyskland

DE

Cypern

CY

Nederländerna

NL

Finland

FI

Estland

EE

Lettland

LV

Österrike

AT

Sverige

SE

Irland

IE

 

 

Polen

PL

Förenade konungariket

UK

Källa: Hämtat från kommissionens arbetsdokument Report on the implementation of the Council Recommendation of 30 November 2009 on Smoke-free Environments (2009/C 296/02).