Om det är möjligt bör du undvika eller begränsa användningen av hormoner.

Kvinnor som lider mycket av klimakteriebesvär kan diskutera en eventuell hormonbehandling med sin läkare. Hormonbehandlingar ökar risken för cancer i bröst, livmoderslemhinna och äggstockar, och har flera andra biverkningar som inte är kopplade till cancer. Cancerriskens mönster beror på typen av hormonbehandling (läkemedel med endast östrogen eller kombinationer av östrogen och progestogener) och huruvida kvinnan har fått livmodern borttagen (genomgått hysterektomi). Studier har visat att den ökade risken för bröstcancer som förknippas med kombinerade östrogen-progestogenbehandlingar mot klimakteriebesvär uppträder efter några års behandling och förblir högre under minst fem år efter det att behandlingen avslutats. Däremot börjar risken att avta strax efter behandlingens slut. Om en hormonbehandling påbörjas bör den därför pågå så kort tid som möjligt och vid så låg dos som möjligt för att kontrollera klimakteriebesvären. Den exakta behandlingen bör diskuteras med din läkare innan du påbörjar behandlingen.

Andra farmaceutiska läkemedel, några av dem hormonläkemedel, kan öka risken för att få cancer hos kvinnor endast (t.ex. p-piller) eller hos både män och kvinnor.