P-piller som består av både östrogen och progestogener har både egenskaper som orsakar cancer och egenskaper som förebygger cancer. Eftersom p-piller används av friska personer bör varje beslut att använda läkemedlen baseras på en grundlig utvärdering av den individuella patientens risk. Användningen av p-piller är förenat med en något ökad risk för att drabbas av cancer i bröst, livmoderhals och lever. Samtidigt skyddar p-piller mot cancer i livmoderslemhinna och äggstockar. Därför kan inte några tydliga rekommendationer ges med avseende på cancer.