Liksom p-piller har också antiöstrogenet tamoxifen både egenskaper som orsakar cancer och egenskaper som förebygger cancer. Det finns entydiga belägg för att användningen av tamoxifen ökar risken för cancer i livmoderslemhinnan när läkemedlet används som adjuvant behandling bland kvinnor med bröstcancer eller som förebyggande behandling bland kvinnor med hög risk för att få bröstcancer.

Kemoterapeutiska läkemedel som används för att behandla cancer inkluderar läkemedel som kan orsaka sekundär cancer hos patienter som behandlas för en primär cancer. Men andelen cancerpatienter som drar nytta av kemoterapeutiska läkemedel är så hög i jämförelse med de patienter som utvecklar sekundär cancer att användningen av dessa läkemedel ändå förordas.

Även immunhämmande medel kan orsaka cancer. De här läkemedlen används vanligtvis vid allvarliga tillstånd, såsom organtransplantationer, hematologiska sjukdomar och immunologiska tillstånd, och nyttan av de här läkemedlen väger i allmänhet tyngre än deras cancerframkallande effekter. Beslutet att skriva ut och använda läkemedel som är bekräftat eller sannolikt cancerframkallande är dock mer problematiskt när det gäller tillstånd som inte är livshotande, och bör då baseras på en noggrann utvärdering av risk och nytta.