LäkemedelstypTumördrabbade områden (eller typer) för vilka det finns tillräckliga bevis för att cancer orsakas hos människorOmråden där cancerrisken är mindre

Behandlingar med endast östrogen mot klimakteriebesvär

Livmoderslemhinna, äggstockar
Begränsade belägg: bröst

Behandlingar mot klimakteriebesvär med en kombination av östrogen och progestogener

Livmoderslemhinna (risken minskar med antalet dagar/månader som man använder progestogen), bröst

P-piller med en kombination av östrogen och progestogener

Bröst, livmoderhals, lever

Livmoderslemhinna, äggstockar

Tamoxifen

Livmoderslemhinna

Bröst