Kemoprofylax (användning av läkemedel för att förebygga cancer) kan inte rekommenderas för allmänheten och friska personer.

Kemoprofylax bör endast påbörjas efter att man har rådgjort med en läkare som kan övervaka behandlingen. Det avråds starkt från självmedicinering med aspirin eller andra kemoprofylaktiska läkemedel eftersom läkemedlen kan vara förenade med allvarliga och potentiellt dödliga biverkningar.

Den förebyggande effekten hos aspirin mot tjock- och ändtarmscancer har bevisats, men indikationerna är begränsade. Aspirinbehandling kan, även vid låga doser, leda till allvarliga biverkningar, däribland blödning i övre mag-tarmsystemet och (mer sällan) hemorragisk stroke. Dessutom har den bästa dosen och varaktigheten med avseende på aspirinbehandling som kemoprofylax inte kunnat fastställas. Innan de här frågorna har lösts bör kemoprofylax med aspirin eller andra NSAID begränsas till patienter med hög risk för att drabbas av tjock- och ändtarmscancer, inklusive personer med ärftliga tillstånd och eventuellt patienter med tidigare adenom eller cancer i tjock- och ändtarm.