Ju mindre alkohol du dricker desto lägre risk för att du utvecklar cancer. Totalt är risken för att få cancer 6 % lägre hos män som dricker mindre än två alkoholhaltiga drycker (mindre än 20 g ren alkohol) per dag och hos kvinnor som dricker mindre än en alkoholhaltig dryck (mindre än 10 g ren alkohol) per dag än hos personer med högre alkoholintag. Att minska konsumtionen från fyra eller fler till en eller färre alkoholhaltiga drycker per dag kan minska risken för levercancer med 21 %, risken för tjock- och ändtarmscancer med 31 % och, hos kvinnor, risken för bröstcancer med 30 %. Livsstilsfaktorer som hälsosam kost, normal kroppsvikt och fysisk aktivitet hänger ofta samman och återfinns hos samma personer, och det svårt att särskilja mellan de individuella effekterna. Störst hälsofördelar uppnås genom att ha en hälsosam livsstil (mer information om sund kroppsvikt, fysisk aktivitet och kost).