Att regelbundet dricka mer än de rekommenderade gränserna kan ge akuta eller kroniska hälsomässiga konsekvenser och öka risken för att få cancer. Tillfälligt kraftigt drickande av mer än 5–6 alkoholhaltiga drycker för män eller mer än 4–5 alkoholhaltiga drycker för kvinnor vid ett tillfälle kallas för berusningsdrickande. Den här typen av drickande ökar i vissa länder (särskilt i Irland, Tjeckien och Ukraina), framför allt bland unga män, och det är mycket negativt för hälsan. Berusningsdrickande kan vara än sämre än regelbundet drickande med avseende på risken för att få cancer. Det måste dock påpekas att risken för att få cancer tydligt ökar med den mängd alkohol som dricks och den tid som konsumtionen pågår.