Ja. Förutom cancer kan alkoholdrickande orsaka flera andra sjukdomar, såsom skrumplever och bukspottkörtelinflammation. Alkohol påverkar risken för att få cancer negativt vid alla konsumtionsnivåer. Internationella riktlinjer har angett rekommenderade maximala gränser för alkoholintag: ungefär ett standardglas per dag för kvinnor och två standardglas per dag för män. Att dricka mer alkohol än de här rekommendationerna kan skada nästan alla organ och system i kroppen.

Att dricka mer alkohol än de ovannämnda rekommendationerna kan bland annat leda till stroke och hjärtsvikt, psykiska och beteendemässiga störningar såsom depression, våldsamhet och minnesförlust, psykisk sjukdom, leukemi hos barn till mödrar som dricker alkohol under graviditeten, samt alkoholbetingade leversjukdomar. Ju mer alkohol du dricker desto högre är risken. Att dricka alkohol är också farligt vid bilkörning eller när du utför någon fritids- och/eller yrkesaktivitet som kräver mycket uppmärksamhet. Alkohol bör undvikas under graviditet och amning och kan också vara skadligt i kombination med vissa läkemedel.

Alkoholhaltiga drycker har dessutom ofta ett högt kaloriinnehåll och om du att minskar din konsumtion, eller ännu hellre helt undviker alkohol, kan det hjälpa dig att gå ned i vikt eller hålla en sund vikt, vilket i sin tur bidrar till att ytterligare minska din risk för att få cancer. Du kan använda en kaloriräknare för alkohol för att se hur mycket kalorier olika alkoholhaltiga drycker innehåller.