Om du slutar att dricka alkohol eller minskar din konsumtion väsentligt kommer detta att minska din risk för att få cancer efter flera år, men det kanske inte helt eliminerar risken beroende på din exponering under hela livet. Dessutom minskar de andra skador som orsakas av alkoholkonsumtion. Kom ihåg att tobaksrökning och alkoholkonsumtion är den sämsta kombinationen för hälsan och för att minska din risk för att få cancer bör du både sluta att röka och sluta att dricka alkohol.