Effekten av alkohol på hjärtat beror på hur mycket och hur ofta du dricker. Att dricka mer än ett glas per dag för kvinnor eller mer än två glas per dag för män ökar risken för stroke, hjärtsvikt och kranskärlssjukdom, och ju mer du dricker desto högre är riskerna. Vissa studier har visat att de personer som löper hög risk för hjärtsjukdom, särskilt medelålders män, och som dricker små mängder alkohol (mindre än ett glas per dag för kvinnor eller mindre än två glas per dag för män) löper en något lägre risk för att få kranskärlssjukdom jämfört med dem som inte dricker alls. Det är däremot inte tydligt om de alkoholhaltiga dryckerna i sig är ansvariga för den effekten. Andra faktorer (inklusive en hälsosam kost, fysisk aktivitet, att inte röka och att behålla en sund kroppsvikt) minskar risken för hjärtsjukdomar på ett mer effektivt sätt. Dem som inte dricker rekommenderas inte att börja dricka för att minska risken för hjärtsjukdomar.