Det finns flera olika anledningar till varför alkohol orsakar cancer. Sannolikt orsakas olika cancerformer på olika sätt, till exempel:

  • Etanol och acetylaldehyd: alkohol (etanol) omvandlas i våra kroppar till ett ämne som kallas acetylaldehyd. Både etanol och acetylaldehyd är cancerframkallande ämnen.
  • Skrumplever: alkohol skadar levercellerna och kan orsaka en sjukdom som kallas för skrumplever. Skrumplever ökar sannolikheten för att du utvecklar cancer.
  • Hormoner: alkohol kan öka vissa hormonnivåer, exempelvis östrogen. Höga östrogennivåer ökar risken för bröstcancer.