Ali imate povečano tveganje za nastanek zdravstvenih težav zaradi prekomerne maščobe, lahko ugotovite z merjenjem obsega svojega pasu (glej preglednico 1).

Preglednica 1: Mejne vrednosti za obseg pasu

 

Nizko tveganje

Visoko tveganje

Moški

≤ 94 cm

≥ 102 cm

Ženske

≤ 80 cm

≥ 88 cm

Večji kot je obseg vašega pasu in to ne glede na ITM, večja je verjetnost, da boste imeli zdravstvene težave, povezane z debelostjo. Obseg pasu je mogoče izmeriti na različne načine, za določanje, ali imate zdrav obseg pasu, pa se uporablja naslednji način: pas se izmeri v srednji točki med grebenom črevnične kosti in pod najnižjim rebrom (kar je približno v višini popka). Slika 2 prikazuje, kako si natančno izmeriti obseg pasu.

Slika 2: Kako si izmerite obseg pasu

Vir: © ElenaNaum - iStockphoto.com.

Smiselno je, da si občasno izmerite obseg pasu, denimo enkrat mesečno. Koristno je tudi, če ste pozorni na to, kako se vam prilegajo oblačila, čeprav je to manj natančen način za preverjanje, ali se redite. Priporočljivo je (to velja za vse), da vsaj enkrat tedensko sami preverite svojo težo zaradi izgube ali obvladovanja teže.