• Sekundárny dym obsahuje karcinogény vypúšťané do vzduchu, ktoré vznikajú spaľovaním tabakového dymu počas fajčenia.
  • Nefajčiari vystavení sekundárnemu dymu vdychujú a metabolizujú podobné chemické látky a karcinogény ako aktívni fajčiari. Medzi príklady týchto chemických látok patria karcinogény, ako sú nitrosamíny špecifické pre tabak a polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU).
  • Zo štúdií uskutočnených na nefajčiaroch vyplynulo, že osobám, ktoré pravidelne vdychujú sekundárny dym v práci a/alebo doma, hrozí dvakrát vyššie riziko ochorenia na rakovinu ako v prípade nefajčiarov, ktorí nevdychujú sekundárny dym.