Výhody účinných právnych predpisov o prostredí bez dymu sú viaceré.

  • Chránia všetkých pred nebezpečenstvami sekundárneho dymu.
  • Menia sociálne normy znížením prijateľnosti fajčenia, čím sa obmedzuje fajčenie a vystavenie tabakovému dymu.
  • Vedú k značnému poklesu vystavenia sekundárnemu dymu, znižujú nerovnosti v oblasti zdravia spojené s vystavením dymu z pasívneho fajčenia v práci, spôsobujú okamžitý pokles rizika ochorenia srdca a zlepšujú respiračné symptómy u ľudí vystavených dymu na pracovisku.
  • Pozitívne ovplyvňujú podniky (okrem tabakového priemyslu) rôznymi spôsobmi vrátane zlepšenia zdravia a produktivity zamestnancov a zníženia ich nárokov zo zdravotného a z rizikového poistenia. Okrem toho sa tak znižujú náklady, keďže na pracovisku netreba upratovať ohorky cigariet a udržiavať vyhradené fajčiarske priestory, a zabráni sa možným súdnym sporom. Politiky v prospech prostredia bez dymu nespôsobujú pokles obchodnej činnosti reštaurácií a barov.
  • Znižujú spotrebu cigariet súčasných fajčiarov a poskytujú fajčiarom väčšiu šancu úspešne prestať fajčiť.
  • Obmedzujú užívanie tabaku mladých ľudí.
  • Vedú k domácnostiam bez dymu.

Ak je vaša krajina zmluvnou stranou Rámcového dohovoru o kontrole tabaku (RDKT) WHO, v právnych predpisoch sa vyžaduje predkladanie pravidelných správ o vykonávaní tohto Dohovoru vrátane zavádzania politík v prospech prostredia bez dymu. Môžete si prečítať najnovšiu globálnu správu o pokroku v súvislosti v kontexte vykonávania Dohovoru. Ak vás zaujíma, ako sa darí vašej krajine, pokiaľ ide o vykonávanie opatrení najlepších postupov na zníženie dopytu po tabaku, informácie zo svojej krajiny môžete nájsť v správe WHO o globálnej tabakovej epidémii.