Áno, v mnohých krajinách. Hoci sa v každej krajine Európskej únie uplatňujú právne predpisy vzťahujúce sa na miesta, kde je povolené fajčiť, rozsah zákazu fajčenia (teda či sa zákaz vzťahuje na všetky pracoviská vnútri budov, verejnú dopravu, verejné miesta vnútri budov či iné verejné miesta, ktoré sa nemusia nachádzať v interiéri) a úroveň presadzovania sa medzi jednotlivými krajinami značne líšia.

Podľa prieskumu, ktorý sa zrealizoval z iniciatívy Európskej únie v roku 2012, a na ktorom sa zúčastnilo vyše 12 000 osôb z 27 krajín (EÚ-27), viac ako 25 % oslovených uviedlo, že v práci boli prinajmenšom príležitostne vystavení sekundárnemu dymu (19 % fajčiarov a 17 % nefajčiarov). Celkový podiel respondentov, ktorí boli veľmi intenzívne vystavení dymu z pasívneho fajčenia (viac ako 5 hodín denne), bol 3 % (5 % fajčiarov a 1 % nefajčiarov). Celkovo spomedzi ľudí, ktorí boli v priebehu 6 mesiacov pred prieskumom v reštaurácii, 14 % uviedlo, že videlo niekoho fajčiť vo vnútri podniku. Tento percentuálny podiel bol vyšší u ľudí, ktorí boli v bare (28 %). Percentuálne podiely respondentov, ktorí uviedli, že boli vystavení sekundárnemu dymu v práci a v zariadeniach ponúkajúcich nápoje alebo jedlo v rokoch 2009 a 2012, celkovo (EÚ-27) a podľa krajín, sú uvedené na obrázku č. 2.

Obrázok č. 2: Percentuálne podiely respondentov v Európskej únii, ktorí uviedli, že boli vystavení sekundárnemu dymu v práci a v zariadeniach ponúkajúcich nápoje alebo jedlo v rokoch 2009 a 2012, celkovo a podľa krajín.

Obrázok č. 2a – Vystavenie sekundárnemu tabakovému dymu v EÚ-27 v rokoch 2009 a 2012

Obrázok č. 2b – Vystavenie sekundárnemu tabakovému dymu v EÚ-27 v rokoch 2009 a 2012

Obrázok č. 2c – Vystavenie sekundárnemu tabakovému dymu v EÚ-27 v rokoch 2009 a 2012

Kód krajiny

Belgicko

BE

Grécko

EL

Litva

LT

Portugalsko

PT

Bulharsko

BG

Španielsko

ES

Luxembursko

LU

Rumunsko

RO

Česká republika

CZ

Francúzsko

FR

Maďarsko

HU

Slovinsko

SI

Dánsko

DK

Taliansko

IT

Malta

MT

Slovensko

SK

Nemecko

DE

Taliansko

CY

Holandsko

NL

Fínsko

FI

Estónsko

EE

Lotyšsko

LV

Rakúsko

AT

Švédsko

SE

Írsko

IE

Poľsko

PL

Spojené kráľovstvo

UK

Zdroj: prevzaté z pracovného dokumentu útvarov Komisie s názvom Správa o vykonávaní odporúčania Rady z 30. novembra 2009 o prostrediach bez dymu (2009/C 296/02).