Vdychovanie sekundárneho dymu môže spôsobiť predčasné úmrtie a viaceré ochorenia. Spôsobuje rakovinu pľúc, koronárnu chorobu srdca a respiračné choroby a má negatívny vplyv na stavy, ako je napríklad astma. Personál na pracoviskách, kde ľudia stále fajčia, ako sú napríklad bary a reštaurácie v niektorých krajinách, je silno vystavený sekundárnemu dymu. Odhaduje sa, že v Spojenom kráľovstve spôsobuje vdychovanie sekundárneho dymu 14 – 15 % výskytu rakoviny u nefajčiarov. Tento podiel môže byť väčší v krajinách, kde je väčšia prevalencia vystaveniu sekundárnemu dymu ako v Spojenom kráľovstve, napríklad v krajinách s vyššími mierami fajčenia alebo väčšou prevalenciou fajčenia v domácnosti. U nikdy nefajčiacich osôb (tzv. never-smokers), ktoré sú vystavené sekundárnemu dymu, existuje dvakrát vyššie riziko rakoviny pľúc ako u nikdy nefajčiacich osôb, ktoré sekundárnemu dymu vystavené nie sú.

Fajčenie spomaľuje rast plodu. Tehotné ženy, ktoré fajčia cigarety, rodia deti vážiace priemerne o 150 až 250 gramov menej ako deti nefajčiarok. Nízka pôrodná hmotnosť je spojená so zvýšenými nežiaducimi zdravotnými účinkami u novorodencov. Fajčenie matiek je spojené aj so zvýšeným rizikom syndrómu náhlej smrti dojčiat (SIDS) a akútnymi respiračnými a ušnými problémami detí.