• Nefajčiarske domácnosti znižujú vystavenie dospelých a detí sekundárnemu dymu.
  • Nefajčiarske domácnosti chránia dospelé osoby a deti, ktoré sú osobitne citlivé na sekundárny dym, napríklad osoby s astmou (alebo dospelých s chorobou srdca či chronickou chorobou pľúc).
  • U tínedžerov, ktorých rodičia nefajčia, a ktorí žijú v domácnostiach, kde je fajčenie povolené, je väčšia pravdepodobnosť, že začnú fajčiť, než u tínedžerov, ktorí žijú v domovoch, kde je fajčenie zakázané.
  • Fajčiari, ktorí bývajú v nefajčiarskych domácnostiach, vyfajčia za deň menej cigariet.
  • Nefajčiarske domácnosti pomáhajú bývalým fajčiarom dlhšie abstinovať.
  • Politika nefajčiarskej domácnosti je jasným signálom, že fajčenie je neprijateľné.

Nefajčiarska domácnosť, v ktorej nesmie nikto nikdy za žiadnych okolností fajčiť vo vnútri, je efektívnejšia pri ochrane detí pred vystavením sekundárnemu dymu než čiastočné obmedzenia. Fajčenie pri okne alebo vo dverách neznamená, že domácnosť je nefajčiarska.

Ďalšie zníženie vystavenia sekundárnemu dymu možno dosiahnuť nefajčením v autách a iných súkromných vozidlách v prítomnosti detí a nefajčiarov. Počas fajčenia sa v autách zistili vysoké koncentrácie sekundárneho dymu. Otvorenie okien auta nie je účinným riešením, ktorým by sa zamedzilo vystaveniu sekundárnemu dymu. Anglicko v roku 2014 schválilo politiku týkajúcu sa zákazu fajčenia v súkromných vozidlách, keď sú medzi pasažiermi deti. Tento zákon nadobudne účinnosť približne o rok. Na podobnom projekte politiky sa pracuje v Írsku a predpokladá sa, že budú nasledovať ďalšie krajiny.